İçeriğe Atla Menüye Atla

İlimizdeki Özel Güvenlik Personeline "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi 09 Ocak 2018

İlimizdeki Özel Güvenlik Personeline "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verildi.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU' nun talimatı ile ülkemiz genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerine, bilgi, beceri ve tecrübelerinin geliştirilerek sunulan hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla "Etkili İletişim ve Genel Kollukla İlişkiler", Özel Güvenlik Hukuku" ve "Güvenlik Tedbirleri" konularında Polis Başmüfettişlerince eğitim verilmesi, ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelininde eğitime dahil olarak Özel Güvenlik Görevlilerine "Afet Bilinci Eğitimleri"  verilmesi istenmiştir.

Bu kapsamda 05-06 Ocak 2017 tarihlerinde Giresun Üniversitesi Şehit HALİSDEMİR Konferans Salonunda ilimizdeki tüm Özel Güvenlik personeline  Müdürlüğümüz Şube Müdürü Göksel ELİFOĞLU tarafından "Temel Afet Bilinci Eğitimleri" verilmiştir.