İçeriğe Atla Menüye Atla

Sınav İlanı 05 Mart 2018

24.12.2018 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağan Üstü Hal kapsamında düzenlemeler yapılması hakkında kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci Maddesi (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamaye eklenen geçici 23'ncü madde) uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan personelin sürekli işçi kadrolarına istihdam edilmesine ilişkin yapılan başvurular ile ilgili 28.02.2018 tarihli tespit komisyonu karına göre hak sahipliği lisesi kurumumuz web sayfası ve ilan panosunda 01.03.2018 - 05.03.2018 tarihleri arasında yayımlanmış olup, 3 (üç) günlük itiraz süresince yapılan itiraz olmadığı kesinlik kazanmıştır. 

Sınava girmeye hak kazanalar listesi aşağıdadır. 

 

Adı - Soyadı                                             TCKN                                       İş yeri sicil no

İbrahim TOPÇUOĞLU                            495********                          48122010110354870280106

İsmail TOZLU                                           114********                          48122010110354870280106