İçeriğe Atla Menüye Atla

İl Müdürü

 GİRESUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ

Halil TOPATAN

1958 Yılında Giresun’ da doğdu. Akköy İlkokulu, Sayca Ortaokulu ve Giresun Lisesini Bitirdi. Yeni adı Yıldız Üniversitesi olan İstanbul Devlet Mühendislik Akademisi (İDMMA) Galatasaray Mühendislik Fakültesinden 1980 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

Bir süre serbest çalıştıktan sonra 1989 yılında Sivas Belediyesinde mühendis olarak memuriyet hayatına başladı. Aday memur iken Sivas Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Müdürü görevine getirildi. Trabzon Belediyesi Plan Koordinasyon Müdürü, Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Ankara Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu.

2009 Yılında Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ ne atandı. 6525 Sayılı Kanunla İl Müdürlüklerinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ nın taşra teşkilatı olarak belirlenmesinden sonra 11 Mart 2015 tarihinde İl müdürlüğüne asaleten atandı.

Sivas Belediyesi yarı otomatik beton santrali imalatı, Trabzon Belediyesi kurumsal reorganizasyonu, Trabzon Belediyesi Bilgi İşlem Sistemi kurulması, Trabzon Belediyesi Harita ve İmar Müdürlüğü bilgisayar otomasyon sistemine geçilmesi, Trabzon şehri kamera kontrollü trafik sinyalizasyon sistemi kurulması, Trabzon Belediyesi gemi imalatı yaptırılması, Trabzon İpek yolu Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın kurulması, Belediyeler Fuarlarında Trabzon Belediyesinin temsil edilmesi ve standlarının kurulması, 4123 Sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar Ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’ un 6. Maddesine istinaden 29/03/2006 tarihli ve 26123 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ’ in hazırlanması, Yenimahalle Belediyesi Yol, Asfalt, Tretuvar ve İnşaat yapım işleri gibi projeleri gerçekleştirdi. Çeşitli kurumlarda Afet ve Acil Durum eğitimleri verdi.

Reorganizasyon (Yeniden Yapılanma), Reengineering (Yeni Yapı), Stratejik Planlama, 5018 Sayılı Kanun ve Analitik Bütçe, Personel-Bilgi ve Finans Yönetimi, Motivasyon ve Vizyoner Liderlik, Performans Yönetimi, Verimlilik ve Motivasyon Kazanımı, Kamu İhale Kanunu başta olmak üzere çok sayıda seminer ve eğitime katıldı.

Giresun Valiliği Başarı Belgesi (2012-2013-2014) ve Giresun Valiliği Üstün Başarı Belgesi (2014) ödüllerini aldı.

Evli ve 5 çocuk babasıdır.