İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
GİRESUN
Giresun Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Hizmet Standartlarımız

S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ(EN GEÇ)
1. Araç sefer görev emirlerinin devir veya kaybedilmesi durumunda. Başvuru sahibinden alınan dilekçe

-Ruhsat Fotokopisi

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

-Ruhsat sahibi yok ise noter tasdikli vekâletname

2 gün
2. Gönüllülük hizmetleri, Sivil Savunma gönüllüsü başvurusu Başvuru sahibinden alınan dilekçe, 1 adet fotoğraf, Taahhütname, Başvuru Formu-İkamet ve iletişim bilgileri. 1 gün
3. Mükelleflerin ikamet adresini değiştirmesi durumunda kayıttan düşülmesine ilişkin talebi Başvuru sahibinden alınan dilekçe, Yeni ikamet adresini gösterir belge 1 gün
4. Temel afet bilinci ve halk eğitimi Başvuru sahibinden alınan dilekçe 4 gün
5. Afetlerle ilgili belge, afiş, broşür ve yayın talebi Vatandaşın talebi 1 gün
6. İmar planına esasen jeolojik –jeoteknik etüt raporu DilekçeMevzi imar planına esas hazırlanmış jeolojik –jeoteknik etüt raporu 30 gün
7. Tehlikeye maruz iskan bölgelerinin ilk durum tespiti Başvuru sahibinden alınan dilekçe ya da telefon ihbarı 1 gün
8. Afetin meydana gelmesi, tespit edilmesi ve afetzede isimlerinin belirlenmesi Afet haberinin yazılı ve sözlü olarak ulaşması ile ön hasar tespit grubu oluşturulup mahalline sevk edilirTeknik elemanlarca düzenlenen rapor Başkanlığa iletilerek gelecek talimatlara göre hareket edilmektedir 45 gün
9. Afetzedelerin hak sahipliği işlemleri

-Hak Sahipliği dilekçesi

-Vefat eden eski hak sahibinin (murisin) mirasçılarını gösteren veraset ilamı

-Veraset ilamındaki belirtilen şahısların vukuatlı Nüfus kayıt belgeleri

-Feragatname (miras hakkından vazgeçenler için )

-Talep ve taahhütnameler

60 gün
10. Hak sahiplerinin borçlandırma işlemi Kimlik kartı ve kefil olacak kişi ile ilgili bankaya gidilmesi. Üç nüsha, 20 yıl vadeli açık borçlandırma senedi imzalanması 60 gün
11. Hak sahipleri için yer seçimi işlemleri Yer seçimi komisyonu oluşturmak üzere kurum temsilcilerinin belirlenmesi için yer seçim protokolünde bulunan kurumlarla yazışma yapılır.Gelen tüm isimlerden oluşturulan yer seçimi komisyonu oluşturulur. 60 gün
12. Hak Sahiplerinin yer seçim protokolü talebi - Dilekçe 15 gün
13. Afet konutlarına ilişkin aylık ve üç aylık izleme raporlarının hazırlanması. Fiziki seviye belirlenir.Fiziki seviyedeki değişimler aylık ve üç aylık olarak tespit edilir.Tahsis edilen ödeneğin aylık ve üç aylık olarak kullanımı standart çizelgelerine işlenerek Afet ve Acil durum yönetim Başkanlığına gönderilir. 2 gün
14. Tapu Talebi -Yıkım tutanağı belgesi-Afet konutunun borcunun kapanmış olduğuna dair banka ödeme belgesi ve dekontu -Nüfus cüzdan fotokopisi-Tapu talebi dilekçesi-Devir teslim tutanağı- Hak sahibin vefatı halinde veraset ilamı ve nüfus kayıt örnekleri 30 gün
15. Yıkım Tespit Tutanağı Tanzim Talebi - Dilekçe 15 gün
16. Yatırım programındaki EEY’ li (Evini Yapana Yardım Metodu) konutu yaptırma talebi - Dilekçe 15 gün
17. E.Y.Y.’li (Evini Yapana Yardım Metodu) Afet konutunun yapılmış olduğuna dair belge talebi Dilekçe- Konut kendi arsasına inşa edilmiş ise tapu fotokopisi 15 gün
18. Yapımı devam eden E.Y.Y. ‘li (Evini Yapana Yardım) Afet Konutlarının pursantaj dilimlerine göre hak edişlerinin tanzim edilmesi talebi - Dilekçe 15 gün
19. Devlet ihale kapsamında onarım ve güçlendirmesi yapılan orta hasarlı binaların tapu kayıtlarındaki “El Değiştirme Şerhinin terkin edilmesi” talebi DilekçeOrta hasar güçlendirme kredi borcunun kapatılmışolduğuna dair banka ödeme belgesi ve dekontu 15 gün
20. Kaya düşmesi heyelan su baskını, çığ v.b.jeolojik etütlerinin ve tespitlerinin yapılması talebi Dilekçe 15 gün
21. Hasar tespit talebi Dilekçe 15 gün
22. Afete maruz kalması muhtemel bölge tespiti hakkında görüş talebi Dilekçe 15 günBaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine başvurunuz.