İçeriğe Atla Menüye Atla

Yangınlar

YANGIN

Yangın birçok doğal afet arasında en tehlikeli ve statiksel olarak vaka başına en fazla can kaybı yaşanan afettir. Diğer yandan yangın tedbir alınmasıyla birlikte de en fazla hayatta kalma ve zararı minimuma indirme imkanı yakaladığımız bir afet türüdür. Yangınlarla doğada yüz yüze kalmanın ötesinde, bulunduğumuz her yaşama alanında da karşılaşabiliriz. Yangın ilk etkisini 5 dakika içerisinde gösterdiğinden en hızlı müdahale gerektiren afet türüdür. Doğada oluşacak yangın felaketlerinde de yangın oluşumunu önleyici tedbirleri uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Çok genel bir yaklaşımla yangın; oksijen, yakıt ve ateş üçlemesinin kontrolsüz olarak bir araya geldiği herhangi bir anda gerçekleşir. Yangının en büyük ve zarar verici ilk çıktısı dumandır. Duman yanan yakıtın türüne göre değişken miktarlarda zehir ihtiva eder. Bu zehir tüm canlıları etkilemektedir. Dolayısıyla tüm tedbirler dumandan etkilenmeme ve dumanı oluşturan alevi söndürme odaklı olarak planlanır.

A. Yapısal bakımdan yangından korunma :

 • Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,
 • Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,
 • Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,
 • Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,
 • Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır,
 • Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda bulundurulmalıdır.

B.Organizasyon bakımından yangından korunma

 • Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır,
 • Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,
 • Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,
 • Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,
 • Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır,
 • Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,
 • Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.
 • Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

C.Konutlarda yangını önleyici tedbirler

 • Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
 • Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir,
 • Soba, kalorifer ve mutfak ocakları dikkatli kullanılmalıdır,
 • Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır,
 • Elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı yaptırılmalıdır,
 • Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır,
 • Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 • Konut Yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu nedenle konutlar için tahliye planı yapılmalıdır.
 • Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse bir kaç tane duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.

D. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

a. Soğutarak Söndürme
 • Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.
 • Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangı yavaş yavaş söner.
 • Kuvvetli Üfleme :Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır.        

Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.

b. Havayı Kesme
 • Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb) ve kimyasal bileşikler   (köpük, klor, azot vb) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü oluşturan kimyasal kullanılmaktadır.
 • Yanardağ Türleri: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
 • Yanıcı Maddelerin Ortadan Kaldırılması :Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.
Söndürücü Maddeler Nelerdir ?
 • Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.
 • Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır.
 • Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır.
 • Kuru Kimyevi Tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A,B,C sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir.
 • Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.
 • Yangın Söndürme Tüpleri;

              - Kolayca ulaşılabilecek bir  yerde tutulmalıdır. 
              - Yeri herkes tarafından bilinmelidir. 
              - Duvara sıkıca sabitlenmelidir. 
              - Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır. 
              - Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.

Yangın Söndürme Tüplerinin Kullanımı ;
 • Pimi çek,
 • Ateşin kaynağına yönelt,
 • Sık,
 • Süpür